Dane statystyczne

ANALIZA POPULARNOŚCI NAWIERZCHNI TENISOWYCH SCHOPP W LATACH 2003-2014

W latach 2003 – 2014 zostało zrealizowanych przez naszą firmę 620 inwestycji, na których zamontowaliśmy 1679 kortów tenisowych o nawierzchni dywanowej.

 

Na ponad 1000 kortów tenisowych zamontowano nawierzchnie SCHOPP – Allround oraz SCHOPP – Grand Slam. W ponad 80% tych realizacji inwestorzy zdecydowali się na nawierzchnię bez granulatu.

 

Kolejnym bardzo ciekawym rozwiązaniem jest nawierzchnia SCHOPP – ProBounce, która jest nowością w naszej ofercie. Jest ona dostępna na rynku od 2014 roku i została zainstalowana na 5 obiektach tenisowych, w łącznej liczbie 16 kortów tenisowych. Na tego rodzaju nawierzchni został rozegrany już turniej ITF 25 000$ w Altenkirchen SRS Sportpark w Niemczech.

 

Nawierzchnia ta przy zachowaniu wszystkich walorów użytkowych nawierzchni dywanowych (trwałość, komfort poruszania się, elegancja, higiena) charakteryzuje się wysokim współczynnikiem oddawania rotacji piłki i wysokim odbiciem piłki. Jest odpowiedzią na zmieniający się nieustannie trend w tenisie, gdzie gracze i publiczność oczekują dłuższych i urozmaiconych wymian.

 

Analiza listy referencyjnej wykazała również fakt, iż nawierzchnie zasypywane granulatem: SCHOPP – Slide, SCHOPP – Allround, SCHOPP – Winner mają również duże grono swoich zwolenników. W latach 2003-2014 zrealizowaliśmy w sumie około 259 inwestycji, gdzie zainstalowaliśmy łącznie 741 kortów tenisowych zasypywanych granulatem Perfect Glide. Jest to wynik który odpowiada 44% wszystkich realizacji.

 
 

Zastosowane nawierzchnie Schopp w latach 2003-2014

 
 
Rodzaj nawierzchni Ilość obiektów ilość kortów
Schopp Allround 286 761
Schopp Slide 158 443
Schopp Grand Slam 94 241
Schopp Winner 44 138
Schopp Classic 33 80
Schopp ProBounce NEW ‚2014 5 16
RAZEM 620 1679

Procentowy podział ze względu na rodzaj zastosowanej nawierzchni dywanowej

Schopp Allround
45
Schopp Slide
27
Schopp Grand Slam
14
Schopp Winner
8
Schopp Classic
5
Schopp ProBounce NEW ‚2014
1

Zastosowane granulatu Perfect Glide w latach 2003-2014

 
 
Rodzaj nawierzchni Ilość obiektów ilość kortów
Z granulatem Perfect Glide 259 741
Bez granulatu Perfect Glide 361 938

Procentowy podział ze względu na zastosowanie granulatu

Z granulatem
44
Bez granulatu
56