Dla projektantów

Istnieją różne rozwiązania przygotowania posadzki na której montujemy naszą wykładzinę. Montaż możliwy jest na wylewce asfaltowej, betonowej. Przy niektórych inwestycjach stosowana jest też wlewka samopoziomująca.

W kwestii przygotowania posadzki ważne jest, żeby wcześniej dopasować wszystkie wymagania techniczne pod kątem montażu nawierzchni. Dla utrzymania wysokiej jakości nawierzchni posadzka musi być gładka i o odpowiedniej równości. Musi być też odpowiednio wytrzymała. Wszystkie pęknięcia, nierówności odznaczą się na dywanie. Przy zastosowaniu asfaltu dochodzi konieczność szpachlowania powierzchni by zamknąć ubytki.

Jakie warunki powinien spełniać dany obiekt aby umożliwić prawidłowy montaż?

  • Powierzchnia nośna w postaci posadzki powinna spełniać odpowiednie normy równości (DIN 18202, tab. 3 linia 4)
  • Powierzchnia powinna być gładka, twarda i wytrzymała, odporna na zarysowania. W praktyce, oznacza to, że powierzchnia musi być tak twarda, że nie można jej oznaczyć nożem!
  • W przypadku posadzki betonowej wszelkie dylatacje muszą być zamknięte (maksymalne dopuszczalne zagłębienie to 1mm)
  • Temperatura posadzki powinna wynosić min. 15 C
  • Obiekt musi posiadać sprawną instalację elektryczną i oświetleniową
  • Obiekt musi posiadać dostęp do punktu sanitarnego oraz kontener na odpady pomontażowe
  • Wszystkie wewnętrzne prace budowlane muszą być zakończone (montaż nawierzchni jest ostatnim etapem prac na obiekcie)

 
 

posadzki przemysłowe o podwyższonych wymaganiach
wg normy DIN 18202, tab. 3 linia 4

Wilgotność

  • Przy planowaniu budowy należy zwrócić uwagę na moment wylania posadzki. Powinna ona być wylana dużo wcześniej (w zależności od warunków klimatycznych) w celu osiągnięcia odpowiedniej wilgotności na dzień montażu nawierzchni.
  • Wilgotność posadzki na moment montażu nawierzchni powinna wynosić mniej niż – 2% CM