Wojskowy Kompleks Sportowy

Informacje o obiekcie:

Użyta nawierzchnia: Schopp Allround
Podkład: standard, latex action back
Kolorystyka: pole gry: 53 – „hellgras”, wybieg: 54 – „dunkelgras”
Ilość kortów:
1
Lokalizacja obiektu: Kraków
Rok realizacji: 2016

Realizacje